Telenanny Online

สร้างแนวทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีกว่าเดิม

การสอนแบบตัวต่อตัว 30 นาทีภายในชั้นเรียน จะสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กนักเรียนชิดกับ ชาวต่างชาติและเพิ่มความมั่นใจ และเปิดกว้างด้านภาษามากขึ้น เรียนรู้ภาษาอังกฤษเหมือนภาษาแม่

รูปแบบการสอนที่ไม่เหมือนใคร หลักสูตรของเราเข้าใจง่ายและ สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมกับ การสอนที่ดี ทำให้เด็กนักเรียนสนใจ กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้สนุกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้

สร้างสภาพแวดล้อมให้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรง สอนแบบ 1 ต่อ 1 ช่วยให้เด็กได้ฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้น

 

VDO CALL วีดีโอคอล

เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สูงสุดและค้นพบพลังของ VDO CALL วีดีโอคอล ได้แล้ววันนี้ ยกระดับการเดินทางทางการศึกษาของคุณด้วย duPhonics!

PRESENT การนำเสนอ

การสร้างกิจกรรมที่มีการใช้เทคนิคการวาดเขียนบนจอ เช่น การวาดอักษรและคำศัพท์เพื่อช่วยให้เด็กเรียนรู้สะกดคำง่ายๆ

WRITE การวาดเขียนบนจอ

สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในการอ่าน โดยใช้เทคนิคการวาดเขียนบนจอ เช่น การเขียนอักษร, คำศัพท์หรือการสร้างภาพหรือวัตถุแบบ 3 มิติ

3D Model วัตถุ 3D

วัตถุ 3 มิติที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและภาษาได้ ตัวอย่างเช่น การสร้างหนังสือ, สูตรอาหาร, หรือตัวละครที่อยู่ในเรื่องที่เด็กกำลังอ่าน

วิธีการเตรียมพร้อมก่อนเรียนและหลังเรียน มุ่งเน้นให้เด็กสนุกกับการเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียน

เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน (10นาทีก่อนเข้าเรียน)เมื่อเริ่มต้น Class จะให้เด็กนักเรียนได้ผ่อนคลายและได้พูดคุยกับครูก่อนเริ่มเรียน ให้เด็กๆได้ตอบคำถามกบคุณครูต่างชาติเพื่อให้คุณชินกับภาษาและไม่ให้เบื่อกัการเรียน

ทบทวนบทเรียนหลังเรียน(10นาทีก่อนเลกเรียน) ให้เด็กนักเรียนได้ ทบทวนบทเรียนกับอาจาร์และเล่นเกมแสนสนุกผ่อนคลายจากการเรียน ไม่เห็นเด็กนักเรียนรู้สึกเบื่อกับการเรียน และให้พันาความรู้อย่างรวดเร็ว